Què podem fer?


Qui ho hagués imaginat?

La temàtica dels impostos està augmentant la seva importància dins de l’agenda social i política -molt ràpid.

El món està començant a donar-se compte que les salvatges retallades en els serveis públics són evitables.

Els governs han de tancar les escletxes legals que permeten als rics, multinacionals, criminals i dictadors evitar -i evadir- el pagar per la seva contribució justa pels serveis dels quals depenen.

Sense els paradisos fiscals no podria haver succeït

John Christensen, Director, Tax Justice Network

Hem abordat les solucions des del punt de vista dels decisors polítics.

Però, què podem fer nosaltres?

Doncs bé, moltes coses.

Nivell 1. Saber el que tens entre mans

 

Nivell 2 Fes difusió del missatge

 

Nivell 3. Passa a l’acció