Tackle Tax Havens

Share Tackle Tax Havens

La meitat del comerç mundial passa a través seu.
A dia d’avui amaguen bilions de dòlars en nom de criminals, dictadors, multimilionaris i empreses transnacionals.
Descobreix què són els paradisos fiscals, per què són tan perjudicials i què podem fer-hi al respecte.